PROFESIONALITA

Postarají se o vás erudovaní specialisti ve svém oboru, kteří jsou neustále vzděláváni v nových metodách a postupech.

Ing. Martin Vorel
držitel oprávnění pro oceňování majetku pro věci movité i nemovité

Výhody pro Vás

9

Jsme pro Vás partnerem, který je zárukou maximální kvality i rychlosti.

9

Nejdůležitější zárukou odbornosti je však samozřejmě praxe a bohaté praktické zkušenosti.

9

Využíváme nejmodernější měřící a výpočetní techniku, která garantuje přesnost a exaktnost všech výstupů.

9

Bezvýhradná diskrétnost v našem jednání je pro nás samozřejmostí.

9

Zastupujeme zájmy našeho klienta na 100 %, myslíme na každý detail, který by pro něj mohl znamenat potenciální riziko v jakémkoliv směru.

Pomáháme řešit

POSTARÁ SE O VÁS:

Ing. Martin Vorel,

certifikovaný a kvalifikovaný odhadce,

držitel oprávnění pro oceňování majetku pro věci movité i nemovité,

certifikovaný odhadce pro bankovní účely a inspektor nemovitostí,

čekatel na znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí

Stavebně-ekonomický inženýr s více jak 10 – letou praxí v oboru. Studoval na Bankovním institutu VŠ v Praze, obor oceňování majetku. Zabývá se též požární bezpečností staveb a oceňováním majetku (certifikovaný odhadce a čekatel na znalce).
Má zkušenosti jak ze stavebnictví, požární bezpečnosti staveb, tak i z oblasti stavebně ekonomického hodnocení nemovitostí.