Odhady nemovitostí

Odhady nemovitostí

Hledáte odhadce nemovitostí nebo znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí? Pokud ano, můžeme Vám nabídnout profesionální služby s působností v celé ČR.

Tržní odhad

Nabízíme Vám kvalitní vypracování odhadu (ocenění) nemovitosti, působnost po celé ČR.

pro potřeby při žádosti o hypoteční (jiný) úvěr v bance

Tržní oceňování nemovitostí se provádí pomocí metod stanovení porovnávací, věcné a výnosové hodnoty nemovitosti.

Jako držitelé oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité, Vám můžeme dle požadavku vypracovat ocenění (odhad nemovitosti) pro zjištění ceny obvyklé (ceny tržní).

 

Odhady rodinných domů, odhady bytů a jiných budov pro potřeby realizace dědictví a dědická řízení, pro potřeby nákupu a prodeje, při převodu nemovitostí z majitele na majitele, vypořádání SJM (společné jmění manželů) a dalších případech Vám je k dispozici náš certifikovaný odhadce. Rádi Vám vypracujeme odhad (ocenění) nemovitosti.

 

Dokumenty potřebné k ocenění:

• výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) ne starší než 3 měsíce

• kopie katastrální mapy (případně pozemkové)

• nabývací titul (kupní nebo darovací smlouva, zápis o dědictví)

• projektová dokumentace

• nájemní smlouva na byt a nebytové prostory

• doklady omezující vlastnická práva (věcné břemeno, zástava, nájem)

• případně starší odhady a další dokumenty

Pro jaké účely se posudek/odhad používá?

 

• Daňové povinnosti z prodeje a koupě nemovitosti

• Při darování

• Při dědickém řízení

• Určení reálné ceny nemovitosti před jejím prodejem

• Při žádosti o hypotéku

• Při žádosti o úvěr (např. ze stavebního spoření, apod.)

• Při rozvodovém řízení, vypořádání společného jmění manželů (vlastníky nemovitosti jsou oba manželé)

• Při směně nemovitostí (např. bytů v osobním či jiném vlastnictví)

• Při exekuci prodejem nemovitosti

• Při dražbě nemovitosti a insolvenčním řízení

• Při náhradě za vyvlastněnou nemovitost

• Při vkladu nemovitosti do obchodního majetku společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti

 

Rozdíl mezi znaleckým posudkem a odhadem

Hlavním rozdílem mezi znaleckým posudkem a odhadem je účel pro jaký se zpracovává a někdy i tom, kdo ho vypracuje.
Znalecký posudek vypracovává soudní znalec jmenovaný v daném oboru. Nejčastěji se zpracovává pro soudy, finanční úřady, obecní a krajské úřady, advokáty, notáře, exekutory, insolvenční správce, likvidátory a dražebníky.
Tržní odhad je odhad hodnoty majetku zpracovaný odhadcem, či soudním znalcem. Na rozdíl od znaleckého posudku nemusí splňovat některé legislativní náležitosti. Nejčastěji se zpracovává pro banky, finanční instituce, notáře (dědické řízení), soukromé a právnické osoby.

 

Tržní ocenění dle typu:

• odhad bytu

• odhad rodinného domu

• odhad chaty

• odhad garáže

• odhad pozemku

• odhad bytového domu

• odhad administrativní budovy

• odhad provozního objektu

• ocenění věcných břemen