Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb

Realizujeme pasivní požární ochranu budov. Cílem těchto systémů je zamezit šíření ohně a kouře v budovách.

Odborné poradenství, doporučení na externího partnera (autorizovaného inženýra v oblasti požární bezpečnosti) pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby, konzultace.

Požární bezpečnost staveb

  • požární ochrana budov (konzultace, řešení, realizace, revize)
  • více jak 10-letá zkušenost v oboru požární bezpečnosti staveb
  • certifikovaný požární technik, zaměřující se především na pasivní požární bezpečnost staveb
  • certifikovaný odborník v nejpoužívanějších systémech pasivní PO v ČR (Promat, Hilti, Dunamenti, Nullifire, apod.)
  • ceny a technické řešení na vyžádání