Technický dozor investora

Technický dozor investora (TDI)

Hájíme zájmy investora v souvislosti s danou legislativou po potřeby hladkého průběhu kolaudace staveb a minimalizace vad a nedodělků při výstavbě.

Chráníme Váš čas a peníze.

Technický dozor kontroluje dodavatele, který stavbu realizuje pro investora, tudíž většinou u staveb na klíč.  U nás ve firmě se snažíme dělat technický dozor investora jako kompletní službu investorovi. Tato služba obsahuje:

 • kontrola SOD
 • kontrola rozpočtu
 • jednání s projektantem
 • kontrola zakrývaných a nebo později nedostupných konstrukcí
 • účast na kontrolních dnech
 • zápis do stavebního deníku
 • fotodokumentace stavby
 • projednání a schvalování soupisu provedených prací
 • přebírání jednotlivých částí stavby
 • konečné předání stavby investorovi
 • seznam vad a nedodělků a jejich následná kontrola do úplného vyřešení
 • spolupráce při kolaudaci stavby

Výkon dozoru se odvíjí od jeho ceny. Některý dozor chce hodinovou sazbu a k tomu projeté kilometry, jiný si nechá honorář vyplácet v paušálu. Je to služba a proto se ji nedá posuzovat dle ceny. Platí zde mnoho možností, jak lze tuto činnost vykonávat (dobře anebo špatně), ale o tom zase někdy příště.