Znalecké posudky

i

Znalecké posudky

Rádi Vám vypracujeme státem uznaný znalecký posudek, ať už pro zjištění ceny obvyklé (tržní hodnoty) nemovitosti, nebo ceny zjištěné (jedná se o cenu zjištěnou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů a vyhlášky v platném znění).

Znalecký posudek

Nabízíme Vám kvalitní vypracování znaleckých posudků, působnost po celé ČR.

Znalecké posudky jsou zpracovávány na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a dle mezinárodně uznávaných oceňovacích postupů a standardů.

 

Dokumenty potřebné k ocenění:

• výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) ne starší než 3 měsíce

• kopie katastrální mapy (případně pozemkové)

• nabývací titul (kupní nebo darovací smlouva, zápis o dědictví)

• projektová dokumentace

• nájemní smlouva na byt a nebytové prostory

• doklady omezující vlastnická práva (věcné břemeno, zástava, nájem)

• případně starší odhady a další dokumenty

Pro jaké účely se posudek/odhad používá?

 

• Daňové povinnosti z prodeje a koupě nemovitosti

• Při darování

• Při dědickém řízení

• Určení reálné ceny nemovitosti před jejím prodejem

• Při žádosti o hypotéku

• Při žádosti o úvěr (např. ze stavebního spoření, apod.)

• Při rozvodovém řízení, vypořádání společného jmění manželů (vlastníky nemovitosti jsou oba manželé)

• Při směně nemovitostí (např. bytů v osobním či jiném vlastnictví)

• Při exekuci prodejem nemovitosti

• Při dražbě nemovitosti a insolvenčním řízení

• Při náhradě za vyvlastněnou nemovitost

• Při vkladu nemovitosti do obchodního majetku společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti

 

Rozdíl mezi znaleckým posudkem a odhadem

Hlavním rozdílem mezi znaleckým posudkem a odhadem je účel pro jaký se zpracovává a někdy i tom, kdo ho vypracuje.
Znalecký posudek vypracovává soudní znalec jmenovaný v daném oboru. Nejčastěji se zpracovává pro soudy, finanční úřady, obecní a krajské úřady, advokáty, notáře, exekutory, insolvenční správce, likvidátory a dražebníky.
Tržní odhad je odhad hodnoty majetku zpracovaný odhadcem, či soudním znalcem. Na rozdíl od znaleckého posudku nemusí splňovat některé legislativní náležitosti. Nejčastěji se zpracovává pro banky, finanční instituce, notáře (dědické řízení), soukromé a právnické osoby.

 

Tržní ocenění dle typu:

• odhad bytu

• odhad rodinného domu

• odhad chaty

• odhad garáže

• odhad pozemku

• odhad bytového domu

• odhad administrativní budovy

• odhad provozního objektu

• ocenění věcných břemen